Velkommen til Eventyrhaven

Vi ønsker her at byde jer velkommen i Eventyrhaven. For at lette overgang og opstart i daginstitutionen, er det vigtigt at I læse vores velkomstfoldere.

Under børnehave finder I en folder fra afdeling Puff, for afdeling Regnbuen samt en folder for afdeling Troldebjerget. Ligeså ligger der beskrivelser for Specialgruppen under Specialgruppen.

Vi er en kommunal aldersintegreret daginstitution med vuggestue, børnehave, fritidshjem og specialgruppe.Fysisk bor vi i tre forskellige huse - Hobbitten i Vestergade, Regnbuen i Hodsager og Puff  på Grønsværen.

Stamkort

Inden jeres barn starter i institution, har I skrevet jeres barn op via Herning Kommunes hjemmeside under www.herning.dk . Når jeres barn starter i Eventyrhaven skal I udfylde stamkortet i MitBarn, som er vores elektroniske kommunikationssystem. Jeres adgang dertil: https://mitbarn.herning.dk. Stamkortet indeholder mange vigtige oplysninger vedrørende jeres barn, derfor husk at udfylde alle felter og ret når der sker ændringer, som f.eks. nyt telefonnummer, ny arbejdsplads, adresseændring. Oplysninger på stamkortet er vigtige for os når vi skal kontakte jer, f.eks. hvis barnet bliver syg. Sker der noget, så vi er nødt til at bringe jeres barn på skadestuen, skal de korrekte oplysninger også bruges.

Udmelding foregår via www.herning.dk

For børnene i Aulum er det vigtigt, at I skriver jeres barn på venteliste til SFO, idet man ikke vurderer, at det er en selvfølge, at barnet flytter i SFO efter børnehavetiden. Når barnet skal flytte til SFO, skal der ikke ske en udmelding fra Eventyrhaven, men I skal acceptere tilbuddet om en plads i SFO, - overflytning sker så automatisk, idet det er det samme system.

Fra Vuggestue til Børnehave foregår også automatisk, I skal dog acceptere tilbuddet om plads i børnehaven. I skal kun udmelde barnet hvis det skal flytte til en anden børnehave.

Forældresamtaler

Når barnet har været i børnehaven i 2 - 3 måneder tilbydes en ”opstartssamtale”.

Når barnet bliver 2 og 4 år tilbydes en udviklingssamtale. Omkring 3 år en overleveringssamtale, når barnet flytter fra vuggestue til børnehave.

Skoleparathedssamtaler afholdes i marts måned.

Andre samtaler kan holdes efter ønsker og behov, tal med barnets kontaktpædagog om det.

Sygdom

Når barnet er sygt, må det ikke komme i institution. Ved sygdom har man ikke energi til at være sammen med så mange andre børn og man kan også smitte de andre børn. Af hensyn til planlægning og information er det rart for os at vide når dit barn er sygt, så giv os besked om det. Vedrørende syge børn henviser vi til hjemmesiden: www.sst.dk/ hvor du kan læse om de forskellige børnesygdomme. Vi henviser altid til sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge som findes her:https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/~/media/218F8342350D401680A5F35EF5FCCAB5.ashx Når der er smitsomme sygdomme på barnets stue, kommer der besked om det på MitBarn.

Når vi opdager lus hos et barn, ringer vi altid efter forældrene, så barnet kan komme i behandling hurtigst muligt og inden det når at smitte flere børn. Når det er i behandling, må det gerne komme i institution igen.

Ferie og andet fravær

I god tid inden hver ferieperiode skal I via MitBarn melde jeres barn til pasning eller til ferie. Dette for at vi kan planlægge personalets ferie efter hvornår, vi har få tilmeldte børn, det betyder derfor meget for os, at I giver os besked. Det er vigtigt, at vi kan bruge personaleressourcer når der er flest børn.

Giv os besked hvis jeres barn ikke kommer. Det er rart at vide, om barnet er sygt, holder fri eller kommer senere.

Lukkedage

Eventyrhaven har lukket grundlovsdag (den 5. juni) og den 24. december.

Endvidere holder vi lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag og den 31. december, - hvis I skal arbejde og ikke kan finde pasning i disse dage, kan I kontakte ledelsen.

Læringsmål og aktivitetsplan

Vores aktiviteter planlægges ud fra læringsmål, såvel på stuen som fælles. Hver stue skriver på Mitbarn hvilke aktiviteter, de har hvornår. Her finder I også billeder og korte beskrivelser fra aktiviteter under dagbog, samt nogle anbefalinger i hvad der kunne være godt at "træne" derhjemme sammen med barnet (i forhold til læringsmålene).

Medicin

Personalet må normalt ikke uddele medicin til børn. Medicin, der er lægeordineret og påskrevet doseringsmængde, dato og barnets navn kan dog i visse tilfælde gives. Dette aftales altid med pædagogen på stuen. Medicin må ikke ligge i barnets garderobe, skal låses inde i medicinskab.

Forældrebesøgsdage

Forældrebesøg i dagligdagen. Henvend jer til jeres barns kontaktpædagog for at aftale hvordan og hvornår.

Forældremøder, arrangementer m.m.

Der holdes et årligt forældremøde for alle forældre med børn i Eventyrhaven, her er bl.a. valg til forældrebestyrelse. På dette møde har vi en gang imellem en foredragsholder og der er på mødet også mulighed for at debattere emner vedrørende institutionen. Mødet finder sted i september måned.

Herforuden holdes forældremøder i grupperne/husene.

Der afholdes forårsfest/arbejdsdag for alle børn, søskende og forældre en gang årligt i hvert hus. Ligger oftest i maj måned.

Der arrangeres forældrekaffe i grupperne med jævne mellemrum, børnene serverer kaffe/the/vand og noget spiseligt. Formålet med forældrekaffe er blandt andet, at forældrene kan hygge sig sammen med sit barn, samt få talt med nogle af de andre forældre på barnets stue.

Forsikring

Herning Kommune har ingen ansvarsforsikring på børn. Altså er det barnets egen forsikring, der skal betale hvis der sker et uheld i institutionen. Kontroller derfor om dit barn er indskrevet i hjemmets forsikring